Licencja na drona – po co i dla kogo?

Zasady prawne

We wrześniu 2016 roku weszło w Polsce nowe prawo dotyczące latania dronami na terytorium naszego państwa. Dawniej bez licencji mógł go używać każdy i latać nad miastami oraz zabudowaniami, a jedyny warunek mówił, że miasto musi posiadać mniej niż dwadzieścia pięć tysięcy mieszkańców. Po nowych regulacjach prawnych bez licencji można sterować dronem jedynie w miejscu oddalonym od najbliższych zabudowań co najmniej sto metrów, a od stojących i poruszających się pojazdów – co najmniej trzydzieści metrów. Jednak czy te warunki dotyczą wszystkich dronów? Otóż nie. Bez „prawka” drona można prowadzić nawet nad dużymi miastami, jeżeli waży on mniej niż 0,6 kilograma. Oczywiście chodzi w tym przypadku wyłącznie o odbywanie lotów prywatnych i niekomercyjnych.

Licencja na drona

Dla osób, które chcą latać cięższymi dronami, nad większymi miastami i to w celach komercyjnych, niezbędna będzie odpowiednia licencja. Jej uzyskanie wiąże się, tak samo jak zdawanie prawo jazdy na wszystkie pojazdy, ze zdaniem egzaminu państwowego. Są one prowadzone w dwóch kategoriach:

1. UAVO VLOS – skrót to rozwinięcie angielskiego „Visual Line of Sight”. Licencja będzie dotyczyć możliwości latania, bez tracenia naszego drona „z oczu”. Musi się on znajdować na linii wzroku, ale nie można się wspomagać żadnymi lornetkami ani lunetami. Nie można podczas takich lotów wlatywać w mgłę, chmury, za drzewa lub budynki.

2. UAVO BVLOS – w tym przypadku użyty skrót oznacza z jęzka angielskiego „Beyond Visual Line of Sight”. W tym przypadku można już latać „ponad” linię wzroku. Nie jest wymagane, aby nasza maszyna przez cały czas znajdowała się w zasięgu naszego wzroku. „UAVO” (Unmanned Aerial Vehicle Operator) oznacza tutaj osobę, która pilotuje drona.

Sprawdź także: Kamera GoPro Hero7 Black

Po pozytywnym zdaniu naszego egzaminu, nasze nazwisko pojawi się na liście osób upoważnionych do pilotażu bezzałogowych statków powietrznych, która znajduje się na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Jak wygląda egzamin państwowy?

Składa się on z dwóch nierozłącznych części: teorii oraz praktyki, tak jak w przypadku zdawania prawo jazdy. Można go zdawać w kilku miejscach w Polsce. Część teoretyczna składa z czterech części wspólnych dla wszystkich dronów oraz jednej zależnej od jego kategorii.

Moduły:

1. Dwanaście pytań dotyczących ogólnego prawa lotniczego.
2. Dwanaście pytań dotyczących możliwości oraz ograniczeń osoby pilotującej.
3. Dwanaście pytań dotyczących bezpieczeństwa podczas lotów.
4. Dwanaście pytań dotyczących zasad wykonywania lotów.
5. Dwanaście pytań zadawanych w zależności od kategorii drona.

W czasie części praktyczniej należy oczywiście odbyć lot dronem. Trwa on około pięć minut i odbywa się na kwadracie wielkości 30 na 30 centymetrów. Wykonuje się wówczas cztery ćwiczenia, które ostatecznie zdecydują o tym, czy otrzymamy naszą licencję.

Podziel się ze znajomymi: